Zákon o obalech

8.3.2021

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ukládá povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů všem podnikajícím osobám, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají.
Společnost FCC průmyslové systémy s.r.o. má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00060192 (EKOKOM ID: EK- F00060192).
Společnost FCC průmyslové systémy s.r.o. tak plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.
Zde si můžete ověřit zapojení naší společnosti do systému EKO-KOM.