Zákon o elektroodpadech

8.3.2021

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších a návazných předpisů ukládá výrobcům a dodavatelům zabezpečit ve stanovených lhůtách oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Tento zákon, který je transpozicí evropské legislativy do národní legislativy, nabyl v České republice účinnosti dne 13.8.2005.

Společnost FCC průmyslové systémy s.r.o. se stala členem kolektivního systému k nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) ASEKOL. V odpovídající hodnotě finančně přispíváme do tohoto kolektivního systému, ze kterého bude recyklace OEEZ financována. Recyklační příspěvek je u všech výrobků započítán v ceně, kterou uvádíme.

Všechna elektrozařízení uvedená na trh po 13. 8. 2005 značíme (pokud to umožňuje charakter výrobku) obchodním názvem firmy nebo evidenčním číslem ze Seznamu výrobců elektrozařízení (02538/05-ECZ) a tímto symbolem:

Pokud není možné označit přímo výrobek, uvádíme název obchodní firmy a datum uvedení výrobku na trh v průvodní dokumentaci k výrobku.