O nás

28.6.2022

FCC průmyslové systémy je technicko – obchodní společností, působící v oblasti průmyslové automatizace. Tvoří ji dvě základní divize. Divize průmyslových systémů zastupuje významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační techniky. Naše nabídka zde zahrnuje spektrum sahající od senzorových systémů přes průmyslové sběrnice a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské systémy na bázi specializovaných PC. Spolupracuje při tom s nejvýznamnějšími světovými dodavateli průmyslové výpočetní techniky a komunikací z Evropy a Asie. V divizi strojového vidění a robotiky navrhujeme, stavíme a dodáváme systémy využívané v oblasti výrobní automatizace a kontroly kvality. Aplikujeme při tom poznatky moderní robotiky a strojového vidění. Disponujeme vlastním vývojovým konstrukčním a výrobním zázemím včetně vývoje softwaru. Značnou část své kapacity přitom věnujeme aplikovanému výzkumu a vývoji. Spolupracujeme při tom s technickými univerzitami a dalšími akademickými pracovišti. Výsledky jsou využívány v komerčních zakázkách. Našimi zákazníky a obchodními partnery jsou firmy zabývající se výrobou, systémovou integrací, projektováním a realizací řídicích systémů pro průmysl a telekomunikace, i samotné průmyslové podniky provádějící investiční výstavbu, rekonstrukce nebo údržbu ve vlastní režii. V České republice působíme Ústí nad Labem, kde je vybudováno expediční a servisní centrum.  Další kancelář máme na Slovensku. V roce 2020 jsme úspěšně prošli recertifikací systému řízení kvality pro následující činnosti: Návrh, vývoj, implementace, montáž, dodávky a servis průmyslových výpočetních, řídících a komunikačních systémů a systémů strojového vidění a robotiky.