Syst�m ��zen� kvality ve spole�nosti FCC pr�myslov� syst�my s.r.o.

Syst�m ��zen� kvality ve spole�nosti FCC pr�myslov� syst�my s.r.o.

Syst�m ��zen� kvality je v na�� spole�nosti nep�etr�it� certifikov�n od roku 1999. V roce 2010 jsme absolvovali kontroln� audit, p�i kter�m bylo prok�z�no spln�n� po�adavk� normy �SN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008 a v roce 2011 jsme certifik�t op�t obh�jili.

Uv�domujeme si v�znam kvality pro dal�� rozvoj spole�nosti a jej� postaven� na trhu. Kvalitu ch�peme jako souhrn v�ech vlastnost� dod�van�ch v�robk� a slu�eb, jen� mohou uspokojovat stanoven� i o�ek�van� pot�eby v�ech na�ich z�kazn�k�. Spokojenost z�kazn�ka je pro n�s prvo�ad�m c�lem.

Hlavn�mi p�edpoklady pro uspokojen� pot�eb z�kazn�k� jsou:

  • snadn� dostupnost na�ich v�robk� a slu�eb i informac� o nich,
  • dod�vky pouze vysoce kvalitn�ch v�robk� a slu�eb,
  • kvalifikovan� technick� podpora.
Kvalita dod�van�ch v�robk� je velkou m�rou ovlivn�na kvalitou nakupovan�ch v�robk�. Z toho d�vodu vytv���me s na�imi dodavateli pracovn� vztahy vedouc� k neust�l�mu zlep�ov�n� kvality nakupovan�ch v�robk� a mechanismy pro zabr�n�n� spor� o kvalitu, p��padn� pro jejich rychl� urovn�n�.
�esk� certifik�t ISO 9001:2000 anglick� certifik�t ISO 9001:2000 n�meck� certifik�t ISO 9001:2000
Certifik�ty ke sta�en� (JPG form�t)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.