Souhrn produkt� HMS

Souhrn produkt� HMS

Jednotky AnyBus od �v�dsk� spole�nosti HMS najdou uplatn�n� tam, kde je t�eba p�ev�st data z pr�myslov� sb�rnice na seriov� rozhran�, nebo propojit mezi sebou dv� sb�rnice. K dispozici je 17 typ� komunika�n�ch rozhran� a s jednotkami AnyBus lze �e�it jak�koliv probl�m p�i konverzi komunika�n�ch sb�rnic. produkty HMS
 
AnyBus-Comunnicator
V pr�myslov�ch komunikac�ch existuje mnoho za��zen� pracuj�c�ch se seriov�m rozhran�m. AnyBus Communicator umo��uje propojit tyto za��zen� k pr�myslov�m sb�rnic�m. Tato jednotka najde zejm�na uplatn�n� v�ude tam, kde nen� pot�eba inovovat obsluhovan� za��zen�, ale ovl�dac� syst�m, tj. p�i rekonstrukci star��ch syst�m�. AnyBus Communicator m� dv� komunika�n� rozhran�, jednak RS-232/422/485 a na druh� stran� zvolenou pr�myslovou sb�rnici. Nakonec t�et� rozhran� RS-232 slou�� ke konfiguraci jednotky.
 
- s�riov� rozhran� RS-232/422/485
- mont� na DIN li�tu, kryt� IP20, nap�jen� 24V DC
- podpora Modbus RTU Master mode
- podpora generick�ch protokol� ASCII
- p�ipojen� a� 31 za��zen�
- nastaven� pomoc� PC a ABC Config Tool
- max. rychlost komunika�n�ho rozhran� 56 kbit/s
- certifikace CE, UL a cUL

AnyBus-X
Je to jednotka, kter� konvertuje r�zn� typy pr�myslov�ch sb�rnic (v�ce ne� 130 kombinac�). T�mto zp�sobem lze tedy dosahnout t�m�� jak�hokoliv propojen� dvou r�zn�ch pr�myslov�ch sb�rnic. Jednoduch� konfigur�tor naleznete na str�nk�ch www.anybus.com. Syst�mov�m integr�tor�m umo��uje tato jednotka propojit s�t�, kter� pracuj� s rozd�ln�mi pr�myslov�mi sb�rnicemi.
 
konvertor r�zn�ch typ� pr�myslov�ch sb�rnic - p�enos I/O dat pr�myslov�mi sb�rnicemi
- v�ce ne� 130 kombinac� sb�rnic
- nap�jec� rozsah 7 a� 32V DC
- robustn� kovov� pouzdro
- certifikace pro Fieldbus i Bluetooth
- certifikace CE, UL a cUL

AnyBus-PCI
Tyto karty jsou ur�eny pro pr�myslov� ��d�c� a vizualiza�n� syst�my zalo�en� na b�zi PC. Dod�vaj� se s rozhran�m pro t�i nejroz���en�j�� sb�rnice : Profibus, DeviceNet a AS-interface. Karty maj� sv�j vlastn� mikroprocesor, kter� zaji��uje obsluhu protokol� nez�visle na CPU. Mohou pracovat jako master i slave. Karty pracuj� jak ve slotu 3.3V tak 5V na frekvenci 33MHz. OPC Server je voln� ke sta�en� na str�nk�ch www.anybus.com.
 

- jednotn� API pro Anybus-PCI karty, jeden ovlada�
- ovlada�e API pro Win98/ME/NT/2000/XP + CoDeSys
- instalace zp�sobem plug&play
- podpora m�d� Interrupt/Polling
- v�vojov� prost�ed� v cen�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.