Pr�myslov� switche Lynx od spole�nosti Westermo

Pr�myslov� switche Lynx od spole�nosti Westermo

pr�myslov� switch LYNX �ada pr�myslov�ch switch� LYNX od spole�nnosti Westermo je nab�zena ve t�ech funk�n�ch variant�ch se �ty�mi r�zn�mi druhy pou�it� (pr�mysl, lodn� pr�mysl, �eleznice, rozvodn� stanice). Z�kazn�k si tak m��e zvolit optim�ln� pom�r cena/v�kon.

 

  Spole�n� vlastnosti pro pr�myslov� switche produktov� �ady Lynx

 • 10 / 100 / 1000 Mbit/s pro �adu LYNX 1xxx
 • p�enosov� vzd�lenosti optick�ho spoje do 120 km
 • multi nebo singlemodov� transceiver
 • BIDI transceiver (vys�l�n� a p��jem po jednom optick�m kabelu)
 • 2 konfigurovateln� optick� porty
 • kryt� IP 40
 • rozsah provozn�ch teplot -40 a� +70°C
 • redundantn� nap�jen� (19-60V DC)
 • v�echny switche lze spravovat z jak�hokoliv portu na jak�mkoliv switchi pomoc� IP Config Tool
 • konfigurace mo�n� pomoc� webov�ho rozhran�

�ada pr�myslov�ch switch� LYNX nab�z� �irokou �k�lu kombinac� mo�n�ch port�. Z�kladn� konfigurace je v proveden� 6TX port�. D�le je pak mo�n� zvolit konfiguraci dvou zb�vaj�c�ch optick�ch port�. V tabulce jsou p�ehledn� uvedeny mo�n� varianty port�. Pro jin� varianty n�s kontaktujte.

Slo�en� port� na swichi Tabulka : Slo�en� port� na switchi

  Jednotliv� typy v z�vislosti na po�adovan�ch funkc�ch

Lynx 100 / 1100

 • SNMP Management
 • Real Time Ethernet (Qos/IPToS, 4 prioritn� fronty, HoL blokov�n�)

Lynx 300 / 1300

 • FRNT v.0 (ring)
 • STP / RSTP
 • SNMP / Traps
 • Real Time Ethernet
 • obnoven� linky do 20 ms

 • VLAN
 • IGMP Snooping
 • FRNT v.0 (ring)
 • STP / RSTP
 • SNMP / Traps
 • Real Time Ethernet
 • obnoven� linky do 20 ms

  Lynx je nejrychlej�� pr�myslov� switch na trhu

Technologie FRNT (Fast Recovery of Network Topology) od spole�nosti Westermo je nejrychlej�� dostupn� protokol na trhu, kter� p�i selh�n� optick� trasy obnov� chod redundatn� s�t� do 20ms (p�i pou�it� a� 200 switch� v redundantn� s�ti).

  Jak ur�it konkr�tn� typ po�adovan�ho switche

K jednozna�n� identifikaci konkr�tn�ho typu switche slou�� ozna�n�, kter� je vysv�tleno na n�sleduj�c�m obr�zku.

Ozna�en� switche
Obr.: Ozna�en� switche
 
Zdroje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.