Oper�torsk� panely

Oper�torsk� panely

banner HMI (Human Machine Interface)tpc2

Human Machine Interface (HMI) je jedn�m ze z�kladn�ch stavebn�ch kamen� aplikac� v pr�myslu. Slou�� jako prost�edn�k pro v�m�nu informac� mezi strojem a oper�torem, jen� umo��uje ��zen�, monitoring a z�znam �innosti stroje prost�ednictv�m obrazu, kl�vesnice, Ethernetu, dotykov� obrazovky atd. Spole�nost ADVANTECH m� v nab�dce �irokou �k�lu high-tech HMI a pr�myslov�ch panelov�ch po��ta�� spl�uj�c� nejr�zn�j�� po�adavky obvykl�ch pr�myslov�ch aplikac� ale i nov�ch projekt� v pr�myslov� automatizaci. FCC pr�myslov� syst�my jako distributor produkt� ADVANTECH neposkytuje pouze HW platformu jako jsou panelov� po��ta�e PPC, pr�myslov� pracovn� stanice AWS, ploch� panelov� monitory FPM a panelov� po��ta�e s dotykovou obrazovkou TPC, ale jsme schopni nab�dnout i slu�by v oblasti SW, kter� zahrnuj� nap��klad v�voj a implementaci opera�n�ho syst�mu Windows XP embedded na tato za��zen�.

Jednou z novinek v oblasti oper�torsk�ch panel� je Touch Panel Computer TPC-1570H. Tento po��ta� je osazen 15� TFT LCD dotykov�m panelem a sv�mi parametry je ur�en pro high-end pr�myslov� aplikace jako jsou automatizovan� v�robn� linky, nebo dohledov� syst�my. Srdce tohoto zcela pasivn� chlazen�ho panelov�ho po��ta�e je vysoce v�konn� procesor Intel� Celeron� M (a� 1 GHz). Jeho �eln� panel s kryt�m NEMA4/IP65 a AL-Mg �asi poskytuje dostate�n� kryt� pro v�t�inu pr�myslov�ch provoz�.
Tento v�ce��elov� po��ta� poskytuje mimo jin� t�i standardn� s�riov� porty, dv� Ethernet rozhran�, dva USB 2.0 porty, jeden PS/2 a jeden LPT port. V�echna tato rozhran� jsou snadno p��stupn� na zadn� st�n� panelov�ho po��ta�e a svou orientac� sm�rem dol� umo��uj� bezprobl�mov� p�ipojen� kabel�e. Pro aplikace kde nen� kritick� pou�it� klasick�ho to�iv�ho HDD, umo��uje TPC-1570H mont� tohoto HDD pomoc� anti-vibra�n�ho �chytu, kter� dok�e ochr�nit pou�it� HDD proti vibrac�m a� 1 grms.
Stejn� jako ostatn� TPC od firmy ADVANTECH, je TPC-1570H kompatibiln� pro pou�it� Windows� 2000, XP, XP Embedded, a Windows CE5.0.

TPCIntel� Celeron� M Touch Panel Computer s 15� XGA TFT LCD RoHS
Hlavn� vlastnosti

- Intel Celeron M 600MHz/ 1GHz
- RAM: 512 MB DDR SDRAM (a� 1GB)
- 15� XGA TFT LCD
- dotykov� obrazovka - Al-Mg �as�
- zcela pasivn� chlazen� (��dn� to�iv� ��sti)
- 1x parallel port
- 2x RS-232 a 1x RS-232/485/422
- automatick� ��zen� toku dat u RS-485
- 1x CompactFlash� card, 1x 2.5� HDD
- 1x PCMCIA
- 2x USB V 2.0
- 1x VGA
- 1x MIC-in, 1x Line-in, 1x Line-out
- 2x 10/100Base-T, nebo 1x 10/100Base-T, 1x 10/100/1000Base-T
- vestav�n� watch-dog timer
- kryt� �eln�ho panelu NEMA4/IP65
- rozm�ry: 383 x 307 x 65 mm
- nap�jen�: 18 ~ 32 VDC
- spot�eba: 60 W
- mont�: do panelu, nebo s adapterem na st�l, na oto�n� rameno a na ze�
- podpora Microsoft� Windows� XP/2000/CE a WinXPe
- I/O p��stupn� na zadn�m panelu s mo�nost� snadn� kabel�e

Informace pro objedn�n�:

TPC-1570H-A1E PC s LCD 15" TFT, Intel Celeron M 1GHz, 512MB DDR+ T/S,RoHS
TPC-1570H-B1E PC s LCD 15" TFT, Intel Celeron M 600MHz, 512MB DDR+ T/S,RoHS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.