Nov� PCI I/O karty ADVANTECH

Nov� PCI I/O karty ADVANTECH

banner
Spole�nost ADVANTECH Co. p�edstavuje novou �adu vstupn�/v�stupn�ch PCI karet kompatibiln�ch se star��mi typy ISA vstupn�/v�stupn�ch karet. karta PCI-1735UJedn� se o tyto karty: 64-kan�lov� PCI-1735U, 48-kan�lov� PCI-1739U a 24-kan�lov� PCI-1737U. Jednou z hlavn�ch p�ednost� t�chto karet je jejich zp�tn� kompatibilita s jejich p�edch�dci vyu��vaj�c� sb�rnici ISA. Tato vlastnost umo��uje snadnou n�hradu t�chto star��ch karet za karty nov�. V p��pad� n�hrady star��ch karet nov�mi, m��eme d�ky stejn�mu zapojen� konektor�, pou��t st�vaj�c� p��slu�enstv� (kabely, svorkovnice atd.). Stejn� tak lze pou��t SW, kter� byl vyvinut na star�� typ karet (toto plat� pro aplikace vyvinut� pod OS Windows za pomoc� DLL knihoven ADVANTECH).
Pro� p�echod z ISA na PCI? N�kdy jsme k tomuto kroku p�inuceni absenc� ISA slot� u nov�ch z�kladn�ch desek (v�t�inou neb�v� probl�m u pr�myslov�ch PC) pop��pad� chceme vyu��t mo�nost snaz�� instalace karty bez nutnosti nastavovan� I/O adresov�ho prostoru a p�id�lov�n� IRQ a t�m eliminaci p��padn�ch konflikt� mezi kartami Toto je v re�ii PC respektive v technologii Plug and Play. Toto v�e spole�n� se zp�tnou kompatibilitou programov�ho vybaven� a I/O konektor�, d�v� smysl se zam��let nad p�echodem z ISA na PCI.

Karta PCI-1735U je n�sledn�k ISA karty PCL-720+ (64 kan�l� TTL DI/O a 3 ��ta�e/�asova�e a� 1MHz vstupn� frekvence. PCI-1737U a PCI-1739U jsou PCI verze ISA karet PCL-724 a PCL-731 24 (PCI-1737U), respektive 48 (PCI-1739U) TTL DI/O. Tyto t�i nov� PCI budou v nejbli���ch dnech k dispozici k objedn�n�. Pro bli��� informace kontaktujte na�e obchodn�ky. Karty PCI

Informace pro objedn�n�:

PCI-1735U-A I/O karta 32x TTL input, 32x TTL output, 3x ��ta�/�asova�

PCI-1737U-AE I/O karta 24x TTL input/output

PCI-1739U-AE I/O karta 48x TTL input/output

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.