Moduly ADAM �ady 4100

Moduly ADAM �ady 4100

Divize pr�myslov� automatizace spole�nosti ADVANTECH pr�v� uv�d� na trh novou �adu vysoce kvalitn�ch pr�myslov�ch I/O modul�, �adu ADAM-4100, kter� je ur�ena pro aplikace s nejvy���mi po�adavky na odolnost. V porovn�n� s �sp�nou �adou ADAM-4000 m� tato nov� �ada n�kolik vylep�en�.
 
Hlavn�m vylep�en�m �ady ADAM-4100 je �ir�� rozsah pracovn�ch teplot -40°C ~ 85°C. Tato vlastnost umo��uje nasazen� t�chto modul� v drsn�ch podm�nk�ch kde teplota je hlavn�m probl�mem pro nasazen� standardn�ch produkt�. Dal�� parametr kter� byl pozm�n�n je rozsah nap�jec�ho nap�t�. Nyn� lze pou��t nestabilizovan�ch +10V ~ +48VDC. Z d�vod� mo�nosti nasazen� t�chto modul� v prost�ed� s velmi vysok�m ru�en�m jako mohou b�t nap��klad elektr�rny, je nov� �ada modul� ADAM-4100 osazena p�ep�ovou ochranou 1kV, ochranou proti nap�ov�m �pi�k�m 3kV a odolnost proti elektrostatick�mu v�boji 8kV.

ADAMy �ady 4100 jsou d�le vybaveny LED signalizac�, kter� umo��uje u�ivateli sledovat stav jednotliv�ch vstup�. Dal�� zaj�mavou vlastnost� je mo�nost update firmware p�es internet, co� sni�uje n�klady na technickou �dr�bu.
K pokryt� rozli�n�ch aplikac� budou k dispozici �ty�i r�zn� typy vysoce odoln�ch I/O modul�: ADAM-4117, ADAM-4118, ADAM-4150 a ADAM-4168. Tyto moduly budou k dispozici k objedn�n� koncem tohoto roku.

Informace pro objedn�n�:

K�d

Popis

ADAM-4117

High-grade 8-channel Analog Input Module

ADAM-4118

High-grade 8-channel Thermocouple Input Module

ADAM-4150

High-grade Digital I/O Module

ADAM-4168

High-grade Relay Output Module

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.