4U �asi pro pr�myslov� aplikace s vy���m po�tem pozic pro mont� HDD a s monitoringem �innosti �asi

4U �asi pro pr�myslov� aplikace s vy���m po�tem pozic pro mont� HDD a s monitoringem �innosti �asi

pr�myslov� �asi do 19� sk��n� ACP-4320Spole�nost Advantech Co., Ltd p�edstavuje nov� typ pr�myslov�ho �asi do 19� sk��n� ACP-4320. Toto �asi v��ky 4U je ur�eno pro aplikace vy�aduj�c� vysok� v�kon na mal�m prostoru. Oproti star��m model�m nab�z� ACP-4320 roz���enou nab�dku pozic pro um�st�n� HDD, ��m� lze dos�hnout kapacity a� 1 TByte. Nav�c je toto �asi osazeno modulem pro monitorov�n� sv� �innosti. Tento model je vhodnou volbou jako �lo�i�t� dat pro firemn� aplikace, kde pou�it� extern�ch diskov�ch pol� je cenov� ne�nosn�, nebo pro dohledov� syst�my s vysok�mi n�roky na stabilitu a �lo�n� prostor, pop��pad� pro multimedi�ln� aplikace.
 
 
Pozice pro diskov� za��zen�
Na sv�m �eln�m panelu nab�z� ACP-4320 dv� pozice pro SATA disky, dv� pozice pro 5.25" za��zen� a jednu svislou pozici pro 3.5" za��zen� (obvykle se vyu��v� pro FDD mechaniku). Taty vlastnosti jsou ide�ln� �e�en� pro aplikace, kter� vyu��vaj� pro ukl�d�n� dat zrcadlen� disky (RAID1).

pr�myslov� �asi do 19� sk��n� ACP-4320 Funkce monitoringu
Pro vy��� spolehlivost �asi, je ACP-4320 vybaveno elektronikou a signalizac� pro monitoring n�kter�ch parametr�. Jedn� se monitorov�n� teploty uvnit� �asi, hl�d�n� ot��ek ventil�toru, signalizace aktivity HDD a LAN a monitoring nap�jen�. K signalizaci slou�� LED diody a pro alarmov� stavy je �asi vybaven� i zvukovou signalizac�. V p��pad� alarmov�ho stavu je obsluha informov�na zvukov�m sign�lem a blikaj�c� �erven� LED dioda up�esn� zdroj probl�mu.

Odolnost pro pr�myslov� pou�it�
ACP-4320 lze dodat jak v proveden� pro 12" x 9.6" ATX motherboard, tak v proveden� pro pasivn� 14-ti slotovou sb�rnici. Snadn� mo�nost roz���en� umo��uje u�ivateli budouc� mo�nost upgrade HW. Vysoce odoln� �asi z kovu s ide�ln� ventilac� je navr�eno tak, aby odol�valo vibrac�m, vlhkosti a vysok� pracovn� teplot� p�i pr�ci v zhor�en�ch pracovn�ch podm�nk�ch. ACP-4320 d�le nab�z� �irokou �k�lu mo�nost� pou�it�ho nap�jec�ho zdroje: od 300W a� do 400W v jednoduch�m i redundantn�m proveden�. Dv��ka na �eln�m panelu jsou uzamykateln�, ��m� do jist� m�ry chr�n� syst�m p�ed neopr�vn�nou manipulac�. V�echny tyto vlastnosti p�edur�uj� ACP-4320 st�t se nejlep�� volbou s vysok�m pom�rem cena/v�kon a dlouhodobou podporou tohoto produktu ze strany v�robce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení
 
  Registrace   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K provozování našeho webu e-shop.fccps.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.